Biz Kimiz ve Neler Yapıyoruz ?

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Kulübü olarak, Türkiye'nin ve özellikle İzmir'in jeo-stratejik konumu açısından lojistik sektörünü biz üniversite gençleri için önemli bir uzlaşma ve istihdam sahası olarak görmekteyiz. 


Lojistik sektörünü daha yakından tanımak, sektörel faaliyetler hakkında bilgi edinmek için, uygulanabilir projeler üretmek ve daha nitelikli işgücü yaratabilmek amacıyla 2004 yılında kurulan Ege Üniverstiesi İ.İ.B.F Lojistik Kulübü, öğrencilerin sektöre olan ilgisini teşvik etmek ve canlı tutabilmek için sürekli olarak faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 'işin uygulama kısmını sektörün uzmanlarından öğrenilmesi gerektiği' ilkesiyle konferanslar, firma gezileri, staj koordinasyonları, vaka yarışmaları vb. aktiviteler gerçekleştirmekteyiz. 


Lojistik Kulübü yarattığı olanaklarla E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunmak için faaliyetlerde bulunmaktadır. Fakülte öğrencilerinin ve kulüp üyelerinin akademik, sosyal ve bireysel gelişimine katkıda bulunmayı ve geliştirecek proje ve çalışmalarla Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin imajını daha güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 


Lojistik Kulübü yukarıda belirtilmiş amaçlar doğrultusunda çalışır. Hiçbir siyasi ve dini görüş destekleyici çalışma yapmaz. Çalışma ve toplantılarda hiçbir şekilde amaç dışı konular ile kişisel çıkarlar görüşülemez ve tartışılamaz.

 

Neler Yapıyoruz ?

  • Lojistik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri
  • Teknik Geziler
  • Sosyal Sorumluluk Projeleri
  • İş-Staj İmkanları
  • Üniversiteler Arası Lojistik Yarışmaları
  • Eğlence

Öğretim Görevlileri